Micro, Macro & Meta

Aan het begin van een MaanCirkel-bijeenkomst deelt iedereen vanuit het persoonlijke, het Micro-niveau. Iedere MaanZuster staat in contact met de draagkracht en het zelfhelende vermogen van haar eigen InnerCircle.

Vanuit de deelronde ontstaat er een gemeenschappelijk thema, het Macro-niveau. Hier vindt ook het proces van de MaanCirkel plaats.

Door gezamenlijk rituelen en healings te doen vindt er heling plaats op zowel micro-als macro-niveau. Op Meta-niveau bevindt zich het energetische veld van VrouwenKracht.

Het Micro, Macro en het Meta-Veld zijn met elkaar verbonden en volgen hierin de wetten van het Universum. “Zo Boven Zo Beneden”: Alles dat zich manifesteert op Micro-niveau stroomt door naar het Macro- en Meta-niveau. Dit geldt ook anders om: Dat wat zich in het Meta-Veld bevindt, stroomt via Macro-niveau (de Maancirkel) naar het persoonlijke niveau, het Micro-niveau. 

Zoals eerder genoemd vindt het Proces van een MaanCirkel plaats op al deze verschillende niveaus. Ze zijn met elkaar verbonden en vloeien in elkaar over. Wanneer er sprake is van manifestatie van de Zusterwond of het Trauma vanuit het VrouwenKrachtVeld op het Macro-niveau, in de Maancirkel, is het van belang dat dit herkend wordt door de Hoedster en dat zij adequaat handelt.

 

Als de MaanCirkel zich met het Meta-Veld verbindt, kan deze kracht, kennis en wijsheid weer gaan stromen. Dit veld draagt en beschermt de MaanCirkel. Verbinding hiermee maken is cruciaal.

Wanneer de MaanCirkel wordt afgesloten stuur je gezamenlijk kracht, liefde en heling naar dit Meta-Veld. Zodat de collectieve wond op de VrouwenKracht en het Zusterschap steeds meer heelt.

De collectieve Wond op het Zusterschap: Op het bijeenkomen van vrouwen in Cirkels ligt een diep en collectief trauma. Toen het Christendom en het bijkomende Patriarchaat het Oeroude Matriarchaat en haar diepgewortelde VrouwenKracht overnam, werd het bijeenkomen in VrouwenCirkels verboden. 

Met als gevolg verraad, heksenjacht, de daarbij horende martel-en moordpraktijken. Hieruit komt het verlies voort van wijsheid en vrouwenkennis met de daarbij horende rituelen. Hier is een wond op onze VrouwenKracht en het Zusterschap ontstaan. Deze wond speelt vaak op allerlei bewustzijnslagen in het Zusterschap binnen VrouwenCirkels mee.  

Dit is een groot thema op meta-niveau en persoonlijk denk ik niet dat je dit op dat niveau in dat meta-veld moet proberen te helen. Dan krijg je te maken met krachten en spanningsvelden die niet te dragen zijn. Wel kun je dit in het eigen bewustzijn zoveel mogelijk zichtbaar, helder proberen te krijgen en te helen. 

Door dit in eigendom nemen en het te dragen kan er op persoonlijk niveau heling plaatsvinden. Welke kan doorwerken in de energie van de VrouwenCirkel. Wat weer doorwerkt in de heling van het collectieve veld. Dit is een van de natuurwetten van het Universum: as Above so Below.  Wees je ervan bewust dat deze wond zich zowel op micro als op macro niveau zich manifesteert. Dit kan op vele verschillende manieren gebeuren.

Let erop dat zusters deze wonden en trauma’s niet gaan herleven in de Cirkel en gehertraumatiseerd raken. Als er gedoe is en er een conflictsituatie ontstaat, probeer dan te analyseren of dit op micro, macro of meta-niveau is. Meestal is het Meta of macro en vindt het ingang op (het persoonlijke) micro-niveau. Geef het eerst ruimte, maar voel heel goed aan hoeveel. Werk samen met de MaanZuster die de kaart “het Hart van de Cirkel” heeft getrokken. Zorg dat er met de hartsteen wordt gesproken, vanuit een geopend hart. Waak voor beschuldigingen en oordelen op persoonlijk vlak. Beperk de schade zoveel mogelijk, maar zorg ervoor dat ieder zich kan uitspreken.

Til het conflict, zodra je voelt dat dit kan, op naar het hogere niveau, haal het uit het persoonlijke domein. Speel niet op de vrouw maar benoem de collectieve wond. Zet dit in context van de actuele maan en kijk waar het betrekking heeft op de collectieve zusterwond, benoem dit ook. Ga er dan in de Cirkel mee aan het werk, doe hier een oefening mee of bedenk er een ritueel voor.

 

Meer hierover lezen? Bestel de MoonSisters-reader: