Hoedster van een MaanCirkel najaar 2022:

 

Zes zondagen in oktober en de eerste twee van november van 10:00-17:00 uur. In Studio MoonSisters te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer. Deelname €595,- Dit is inclusief reader, kaartenset, altaarkleed (t.w.v. €139,-) en lunch met soep. 

 

Zesdaagse training voor vrouwen die de roep voelen om een MaanCirkel te openen. Maar behoefte hebben aan meer knowledge hierover. Dit is een veelomvattende training, met ook aandacht voor innerlijk werk.

 

"Tijdens MaanCirkels komen de vrouwen van MoonSisters samen. Om volgens een oeroude traditie te verbinden met een collectief veld van vrouwenkracht. Deze bijeenkomsten zijn ontdekkingsreizen naar het vrouwelijke aspect. Het zijn delicate processen, waarin stapsgewijs de vrouwelijke spiritualiteit terug wordt geclaimd."


 

 

Verlang jij ernaar om een vaste en besloten MaanCirkel te starten? De HoedsterTraining legt hiervoor een basis, waarnaar de deelneemsters worden uitgenodigd om mee te gaan op een ontdekkingsreis, van het opnieuw vormgeven en in eigendom nemen van de vrouwelijke spiritualiteit.

 

De HoedsterTraining nodigt de deelneemsters uit tot het maken van een innerlijke reis. Waarbij een innerlijk landschap wordt verkend en contact wordt gemaakt met een inner circle van persoonlijke krachten in de vorm van dieren of gidsen.

 

Wanneer je in contact staat met jouw inner circle, sta je ook in contact met de Cirkel van Krachten die jouw (Maan)Cirkel draagt. Zo hoeft de Hoedster minder hard te werken en te dragen.

 

Deze innerlijke krachten corresponderen met of zijn vertegenwoordigers van Moeder Aarde, Vader Kosmos en de Vier Windrichtingen. Vooriedere Kracht wordt een talisman gemaakt,

zodat deze fysiek vorm en aanwezigheid krijgt. Waardoor er meer verbinding mee ontstaat.

We gaan opstellings-rituelen doen, waarbij waarbij we onderzoeken hoe de deelneemsters zich verhouden met de rol van Hoedster, en hoe deze Hoedster zich met haar MaanCirkel(s) verhoudt. Door dit alles heen is de praktische en spirituele theorie heen geweven, die in de training wordt behandelt en die je ter naslag ook in een reader krijgt.

 

Vrouwen die de training hebben gedaan èn een MaanCirkel starten worden (als ze dat willen) deel van de MoonSisters-community. Ieder kwartaal vindt de HoedsterCirkel plaats, een bedding voor vrouwen die MaanCirkels hoeden, waar ze kunnen delen en uitwis selen. Tijdens deze Cirkels zakken we steeds dieper in dat collectieve veld van VrouwenKracht, en ontsluiten we steeds nieuwe facetten.

 

De MaanCirkels komen op de website te staan en gaan mee in alle promo die plaatsvindt voor de start van de nieuwe Cirkels die deze vrouwen gaan starten. Er is een besloten online-platform (geen facebook) waar tussentijds kan worden uitgewisseld en om advies worden gevraagd.

 

Lees hier meer over het Hoedsterschap van een MaanCirkel.

 

Aanmelden gaat per mail,

Wees welkom!

Hartegroet, Camile