Studio MoonSisters Agenda & MaanJaar 2023

Najaar 2023

HoedsterTraining

Zesdaagse training voor vrouwen die de roep voelen om een MaanCirkel te openen. Maar behoefte hebben aan meer knowledge hierover. Dit is een veelomvattende training, met ook aandacht voor innerlijk werk.

Open MaanCirkel

Vrijdag 13 januari,  vrijdag 3 februari, vrijdag 3 maart, vrijdag 7 april, vrijdag 5 mei, vrijdag 2 juni, vrijdag 30 juni, vrijdag 1 september, vrijdag 29 september,  vrijdag 27 oktober, vrijdag 24 november en vrijdag 27 decemberis er van 19:00-22:00 uur een open MaanCirkel in Studio MoonSisters in Lijnden. Deelname per cirkel is €29,-  Begin 2023 start er weer een besloten cirkel.

HoedsterCirkel

Voor de vrouwen die de HoedsterTraining hebben gevolgd en een MaanCirkel zijn gestart, is er zes keer per jaar deze Cirkel. Ter ondersteuning van jouw MaanCirkel plaats. Hier kun je 'in real life' delen en uitwisselen met andere Hoedsters. Deze Cirkels doen  we opstellingsrituelen ten behoeve van de MaanCirkels die door de deelneemsters worden gehoed.