MoonSisters-kaartenset: Sacred Circle-cards

Deze unieke kaartenset is gemaakt door Beeldend kunstenares Camile Smeets. De kaartenset bevat een openingsgebed, waarmee je de NatuurKrachten aanroept en de Heilige Ruimte van een Magische Cirkel opent. De kaartenset is zowel geschikt voor het openen van een persoonlijke Cirkel, als voor een MaanCirkel met meerdere vrouwen.  

 

MoonSisters-kaarten voor persoonlijke rituelen: Wanneer je zelf thuis een Maanritueel doet, een trancereis maakt of iemand andere een healing geeft, is het fijn om onder de bescherming van een Heilige Ruimte te werken. Met behulp van de MoonSister-kaarten voer je eenvoudig een Ritueel Gebed uit waarmee je een Heilige Cirkel opent.

 

MoonSisters-kaarten als Orakel: Met behulp van de kaarten met de Orakel-tekst kun je de kaarten eenvoudig interpreteren op het dagelijks leven. Met behulp van de Orakeltekst-kaarten kun je ook orakelen en leggingen doen. Deze zijn inbegrepen bij de MoonSisters-kaarten.

 


MoonSisters-kaarten voor persoonlijke  rituelen en als Orakel

Empowerment en verbinding met een oeroud krachtveld

Tijdens een MaanCirkel maak je verbinding met het oeroude krachtveld van VrouwenKracht en roep je NatuurKrachten aan: De Windrichtingen, de Elementen, Moeder Aarde en Vader Kosmos. Met de krachten van Voorouders, Spirithelpers en krachtdieren. Deze worden aangeroepen tijdens een gebed.

 

Dit gebed is vertaald naar een kaarten-set waarmee het ritueel van een MaanCirkel zich als vanzelf ontvouwt: het MoonSisters-deck. 

Met de MoonSisters-kaarten kan men eenvoudig een MaanCirkel-bijeenkomst te houden. Ook als hier weinig tot geen ervaring mee is. Met deze kaarten, die aan het begin van de bijeenkomst worden getrokken, wordt het proces van de "Heilige Ruimte" openen en sluiten, verdeelt over alle deelneemsters. Hierdoor empower je iedere vrouw in de cirkel, creëer je gelijkwaardigheid en bundel je alle krachten.

 

Door het Rituele Gebed met de kaarten uit te voeren sluit een MaanCirkel aan op een oeroud krachtveld. Dit veld zorgt voor een diepe en voedende bedding, zoals een baarmoeder. Onder bescherming van de Natuurkrachten kan de wijsheid en het weten van dit veld terugstromen de Cirkel in. Hierdoor komen de MaanZusters makkelijker in contact met intuïtie en creatiekracht.

 

Met deze kaartenset is het, voor iedere vrouw die daar naar verlangt, mogelijk om een MaanCirkel te starten. Doordat iedereen een bijdrage levert wordt men meer betrokken en empowert. Het proces gaat hierdoor echt  beter begrepen en gevoeld worden. Dit creëert meer diepgang en verbondenheid in de MaanCirkel.

Werken met het MoonSister-deck in een MaanCirkel:

De kaarten met de afbeeldingen worden getrokken. Iedere kaart met een afbeelding is genummerd en hoort bij een kaart met tekst. Deze worden bij elkaar gezocht en op volgorde gelezen. Iedere kaart vertegenwoordigt een onderdeel van het Ritueel dat bij een MaanCirkel hoort. Zoals het ritueel reinigen van alle MaanZusters, een meditatie begeleiden, een kracht aanroepen of het bewaken van de integriteit van de Cirkel.

Alle kaarten moeten worden getrokken en verdeeld onder de aanwezige MaanZusters. Zodat het Ritueel volledig wordt uitgevoerd.