de Manen van het Maanjaar

Ei-Maan
De Nieuwe Maan is begonnen; de Ei-Maan. Het prille groen van zaadjes die de afgelopen periode zijn geplant, is kwetsbaar en heeft zorg en bescherming nodig.
IJsMaan
Vanuit de innerlijke diepten verlangens manifesteren en de krassen van de ziel helen in een MaanCirkel. Jouw plannen voor dit jaar liggen als zaadjes diep in de grond te wachten op de eerste zonnestralen.

OfferMaan & NoordKracht
Het thema van de OfferMaan is: Overleven. Wees je bewust van de kwetsbaarheid van het individu. De donkere tijd die voor de deur staat, is een tijd waarin oud leed wordt verwerkt.
OogstMaan & WestKracht
Het thema van deze maan is loslaten. Reflecteer op de afgelopen seizoenen en al jouw oogsten. Niet alleen in materiele zin, maar ook jouw emotionele, mentale en spirituele oogst.

GraanMaan, Lammas & Corn Dollies
Het thema van de Nieuwe GraanMaan is: Levenskracht, overvloed en dankbaarheid. Graan staat symbool voor overvloed, vruchtbaarheid en leven en is een van de meest fundamentele gewassen van de mens.
Maan van de Kortste Nacht & Midzomer
Het thema van de Nieuwe Maan van de Kortste Nacht is: Bestemming, keerpunt, vuur en passie. De kracht van de zon geeft alles een boost. Op 21 juni vindt de zomerzonnewende plaats. Zonnekracht vieren en Cyclisch leven.

BloemMaan & de Dans van de Vlindervrouw
Bloemen openen hun hart naar het zonlicht. Mensen openen hun ziel voor licht en liefde. Hierom staat de bloem symbool voor de ziel. Deze BloemMaan nodigt uit om te kijken naar de bloemen in jouw leven. In letterlijke en figuurlijke zin. Maak verbinding met de natuur in jouw leefomgeving. Mediteer op jouw Innerlijke Bloem voor meer levenskracht en vreugde.