Maan van de Kortste Nacht & Midzomer

Het thema van de Nieuwe Maan van de Kortste Nacht is: Bestemming, keerpunt, vuur en passie.  Deze Maan zijn de dagen het langst. De kracht van de zon geeft alles een boost. Wat een aantal maanden geleden is gezaaid, komt nu tot wasdom en volledige potentie. Dit is de tijd om zaailingen te verplanten naar een definitieve plek en om het onkruid in het leven te wieden.   

 

 

Midzomer: Op 21 juni vindt de zomerzonnewende plaats. Die dag schijnt de zon het langst en is de nacht het kortst. Vanaf dit moment worden de dagen weer korter. Er vindt deze maan dus een wisseling plaats tussen het licht en de duisternis. De zon, het mannelijke aspect, maakt plaats voor de maan, het vrouwelijke aspect.  

 

 

Ter bescherming tegen de groeiende kracht van het duister ontsteekt men vreugdevuren. Men viert het licht en eert de zon; de kracht van het vuur, van passie en vreugde. 

Zonnekracht vieren: Sinds de oudheid wordt de kracht van de zon vereerd. De zon werd beschouwd als de vader aller dingen, de brenger van de creatieve levenssprankel en het goddelijke licht. De zonnecyclus werd nauwlettend gevolgd en de zonnewendes en equinoxen gevierd. Er zijn tempels met Zonnewielen gebouwd, waaraan men in de oudheid kon aflezen wanneer deze plaats vonden.

 

Cyclisch Leven met het Jaarwiel: Door je te verbinden met de kracht van de zon ga je cyclisch leven. Je stemt dan af op de wisseling van de seizoenen en het natuurlijke groeiproces der dingen. Dit zijn acht terugkerende momenten die door het jaar heen worden gevierd. Deze zonnevieringen hebben ieder een plek op het jaarwiel.

 

Door af te stemmen op dit natuurlijke ritme, beweeg je met de krachten van de natuur mee. Hierdoor  werken deze met jou mee en kom je in een stroming terecht waarin alles natuurlijk en moeiteloos groeit.

Dit is ook de eerste Maan van de zomer, het Zuiden van het Levenswiel. De kracht van het Zuiden geeft je het vuur en de passie om te manifesteren. 

 

De kracht van het Zuiden is verbonden met het element vuur. Het is de kracht van de zomer, van passie en daadkracht.

 

De zon staat hier op het hoogste punt. Ideeën en plannen worden uitgevoerd en in de wereld gezet. De kracht van vol in het leven staan, een gezin stichten, carrière maken en passies leven.  

 

 

 

Het Zuiden helpt om op eigen benen en in de wereld te gaan staan. Bij volwassenheid en het aangaan van relaties. Met een liefdespartner, vriendschappen en werkrelaties. Met het krijgen en opvoeden van kinderen, het leven van de passie en met vuur de dromen manifesteren. De zaadjes die in het Oosten zijn geplant, worden hier verzorgd en grootgebracht. Het Zuiden is een plek van groei, bestemming, overvloed en dankbaarheid. 

 

Als je te weinig ZuidKracht hebt lukt het niet om tot actie te komen, om de stappen te nemen die nodig zijn om je doel te bereiken. Bij te veel ZuidKracht ben je juist overactief en ren je rond als een ongeleid projectiel. 

 

Deze Maan vraagt je om te kijken naar de kracht van het Zuiden in jouw leven. Ben je in staat om de plannen die je hebt gemaakt ook daadwerkelijk uit te voeren? Om over te gaan tot actie en de stappen te nemen, zodat jij krijgt wat je verlangt?