De Kracht van een MaanCirkel:

Transformatie & Groei

Door een MaanCirkel te openen, start je een proces van transformatie en groei, persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

 

Samen met jouw MaanZusters stem je af op de energie van de maan. Je maakt verbinding met elkaar en met jouw VrouwenKracht. Dit raakt jou en de vrouwen in jouw MaanCirkel, maar ook jullie partners, gezinnen, vrienden, families, collega's.

Collectief Veld

Het helingswerk dat met een MaanCirkel wordt verricht, heeft z'n weerslag op de wereld buiten de Cirkel. We helen ook een collectief deel in het energieveld van VrouwenKracht.

 

Hoe meer vrouwen zich in MaanCirkels met elkaar verbinden, elkaar ondersteunen en versterken, hoe krachtiger dit Oeroude energieveld wordt.


Wat is een MaanCirkel?

Een Maancirkel is een besloten Cirkel van vrouwen die iedere maan bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomsten maak je verbinding met de natuur en haar krachten. Met de energie van de maan en met het diepere zelf. Je voert rituelen uit en gaat de verbinding van het zusterschap aan. Delen we onze zielenroerselen met elkaar en doen we helingswerk.

 

Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met een drum, stem, sjamanistische technieken, systemisch werk, geleide visualisaties, creativiteit, lichaamsgerichte en zelfbewustzijns-oefeningen, meditatie of iedere andere vorm die zich aandient .

Vind een MaanCirkel bij jou in de buurt:


MaanJaar

De maan heeft een cyclus van één jaar; een MaanJaar. In een MaanJaar gaan 12 of 13 manen met ieder een eigen naam of thema. Deze cyclus van manen en hun thematiek keert ieder jaar weer terug. Een MaanCirkel kan in principe, net zoals de maan, oneindig door blijven draaien. 

 

Ieder MaanJaar keren dezelfde MaanThema's van de Cyclus terug. Maar door de invloed van de planeten en sterren zijn ze nooit hetzelfde.

Commitment

Meestal is een MaanCirkel een serie van 12 of 13 maan(de)lijkse bijeenkomsten van een besloten groep vrouwen. Wat betekent dat als je mee wilt doen, dit een commitment van je vraagt. Kies hier echt bewust voor. Je gaat met elkaar de verbinding van het MaanZusterschap aan.

 

Een Maancirkel is een spirituele reis die je samen maakt. Waarin ruimte voor iedereen is, om zich persoonlijk te ontwikkelen. Hiervoor is de veiligheid van een besloten cirkel nodig. In deze beslotenheid kunnen transformatieve processen plaatsvinden.

MaanThema's

Iedere Maan heeft een eigen thema. Deze thema's lopen synchroon met de thematiek van de seizoenen. 

 

Blauwe Maan, Zwarte Maan, Rode Maan, Maansverduisteringen, Zonsverduisteringen, hoe staan de planeten ten opzichte van de maan?

 

Een MaanCirkel vraagt om meer bewustzijn op en verdieping in astrologie, mythologie, godinnen en hun archetypische betekenis. Hoe verhoudt jij je hiermee en waar hebben zij een plek in jou leven? Deze krachten oefenen invloed uit op het proces van de maancirkel. 


Werken met krachten en de bescherming van een Heilige Ruimte:

Wanneer vrouwen in afstemming met de Maan in een Cirkel gaan zitten, sluiten wij aan op een oeroude traditie van vrouwen. We maken (opnieuw) contact met een collectief Veld van VrouwenKracht. Hierdoor openen en betreden we, al dan niet bewust of onbewust, altijd een Magisch Veld. 

 

In dit Veld gelden andere wetten. Het is belangrijk dat, met name de Hoedster, zich hiervan bewust is. Zodat de veiligheid kan worden gewaarborgd.

 

Door dit met een ritueel te doen, eer en respecteer je de Krachten die hieraan verbonden zijn. Hiermee wordt dit Veld beschermd en ontstaat er een bedding voor het Proces van een MaanCirkel.  

 

 

 

Ritueel Gebed van een MaanCirkel:

Een MaanCirkel wordt altijd geopend met een Ritueel Gebed. Waarbij verbinding met de krachten van het Wiel; de Windrichtingen, de Natuurelementen, Moeder Aarde en Vader Kosmos en het collectieve veld van VrouwenKracht wordt gemaakt

 

Dit Rituele Gebed is vertaald naar een kaartenset: de MoonSisters-kaarten. Zodat iedereen die een MaanCirkel begint dit ritueel kan uitvoeren en vanuit een beschermde bedding kan werken.

 

Dit MaanCirkel-Ritueel bestaat uit smudgen, meditaties, aardingsoefeningen en het aanroepen van krachten. Deze kaartenset is te bestellen in de webshop.

Sisterhood

Je gaat met elkaar de verbinding van het MaanZusterschap aan. En begint aan een gezamenlijk avontuur, een spirituele reis van verdieping en zelfontwikkeling. Dit is mooi, maar kan ook intens zijn, en vraagt om veiligheid binnen de Cirkel en het Zusterschap. Waarbij iedereen bereid is tot introspectie en zelfreflectie. 

 

Iedere vrouw in deze cirkel belichaamt een aspect van jezelf. Hierdoor krijg je geregeld een spiegel voorgehouden en dat kan confronterend zijn. Op het moment dat er bij jou weerstand of irritatie ontstaat probeer dan bij jezelf na te gaan wat er wordt gespiegeld dat jou raakt. Beschouw dit als een kans om op een veilige manier delen van jezelf te beschouwen, confronteren en onderzoeken, maar ook om deze delen te omarmen en te helen. 

 

 

Al het helingswerk dat wij binnen de cirkel verrichten heeft ook zijn weerslag op de wereld buiten de cirkel. Hiermee helen we ook een collectief deel in het vrouwelijke veld of web waar we met MaanCirkels onderdeel van zijn. Alle tranen die door jouw MaanZusters worden gehuild, zijn zowel jouw tranen als de tranen van de vrouwen uit de Oer-MaanCirkel.

Nieuwe Maan & Volle Maan

Met Nieuwe Maan is de maan net weer zichtbaar en begint ze aan een nieuwe cyclus. Het is een ideaal moment om naar binnen te keren en te voelen wat er op dat moment speelt en om je intenties uit te spreken voor de komende Maan. Vanuit een diepe en respectvolle verbinding met de andere MaanZusters, ben je meer op jezelf gericht en met je eigen proces bezig.

 

Een Nieuwe MaanCirkel leent zich voor een thematisch maanjaar, zoals een GodinnenReis, de Dertien Oorspronkelijke Clanmoeders of werken met de verhalen uit de Ontembare Vrouw.

 

Als je niet eerder een MaanCirkel hebt gehoed of bijgewoond is het fijn om met de Nieuwe Maan te beginnen. 

Met Volle Maan is de maan volledig zichtbaar en helemaal in haar kracht. Wat onbewust is wordt zichtbaar en komt in het licht. De krachtvelden van die actuele maan zijn in volle gang en manifesteren zich ook openlijk en zichtbaar. Dit vraagt om een bewust en oordeelloos Zusterschap. Met een oprechte verbinding tussen de MaanZusters waarbij iedereen zichzelf draagt en spreekt en handelt vanuit een open hart.

 

Een Volle MaanCirkel leent zich bij uitstek voor een gezamenlijk avontuur: een Spirituele reis van transformatie, verdieping en zelfontwikkeling. 

 

Tijdens Volle Maan kan het "Echte Werk" worden gedaan. Waarbij men zich richt op LichtWerk, DiepteWerk en HelingsWerk. Omdat de Krachten van het Collectieve Veld tijdens Volle Maan veel sterker zijn, vraagt dit om een ervaren Hoedster.