IJsMaan

Het thema van de nieuwe IJsMaan is zuivering en diepgang. Dit is nu nodig om je plannen voor dit jaar goed uit te kienen. Leg de basis aan voor datgene wat jij komend jaar uit wilt voeren. Ga bij jezelf na wat er moet gebeuren om in balans te komen, om jouw plannen te manifesteren. 

 

Jouw plannen voor dit jaar liggen als zaadjes diep in de grond te wachten op de eerste zonnestralen. Om ze uit te laten komen en tot wasdom te laten groeien, zodat je er de vruchten van kan gaan plukken, is het zaak dat je de grond waarin ze gaan wortelen zuivert en voedt. Hiervoor zul je soms diep moeten graven en je handen vuil moeten maken om de meest optimale voedingsbodem te creëren. 

 

Deze nieuwe maan valt samen met Imbolc, dit is één van de acht feesten die op het MaanJaar-Wiel staan.Imbolc duidt het prille begin van de lente aan en is een viering van de terugkeer van het de Zon en het Licht. Het Licht heeft het Duister overwonnen, de dagen worden langer doordat de zon steeds later ondergaat. 

Zuivering: Met de komst van de Lente is het ook tijd voor een grote schoonmaak, dit kan zowel fysiek, de voorjaarsschoonmaak van je leefomgeving, als energetisch.

 

De maand februari is genoemd naar Februus; een Etruskische God van de zuivering en van de onderwereld. Hij werd ook aangeroepen om dolende zielen terug naar de onderwereld te brengen en vereerd om zijn zuiverende kracht. Brand een kaarsje voor Februus tijdens je lenteschoonmaak en vraag of hij het huis energetisch meezuiverd tijdens jouw schoonmaak.

 

Diepgang: Gebruik deze periode om naar binnen te keren en te voelen wat er in jouw innerlijke diepte leeft. Datgene waar je het liefst van wegkijkt, wat je liever niet erkent of wat pijnlijk is wordt vaak verdrongen naar de diepten van het onbewuste. In deze duistere diepte gaat dit een eigen leven leiden. Datgene wat wordt verdrongen naar het onbewustzijn gaan een rol spelen in onbewuste processen. Wat weer van invloed is op het handelen in het dagelijks leven en het manifesteren van jouw verlangens. Hierom is het belangrijk om zo nu en dan jouw innerlijke diepte te verkennen en om hier op te ruimen. Zodat jouw innerlijke stem weer goed hoorbaar is en jij feilloos op jouw innerlijk kompas kan navigeren.

Vanuit een innerlijke diepte verlangens manifesteren

Wanneer jij verlangens hebt geformuleerd, plannen, wensen of doelen, die jij dit jaar wilt manifesteren, is het van belang om in verbinding te zijn met jouw innerlijke diepte. Er is namelijk een reden waarom datgene zich momenteel nog niet in jouw leven heeft gemanifesteerd. Deze reden vind je vaak in de diepte van het onbewuste. Vaak zijn dit beperkende overtuigingen en negatieve opvattingen die zijn weggedrukt. 

 

Door een verlangen te formuleren of een jezelf een doel te stellen waardoor je gelukkiger denkt te worden, plaats je het geluk buiten jezelf. Dit maakt ongelukkig, jouw eigen behoefte naar geluk, houdt zelfs de plek bezet van de manifestatie van jouw verlangen. Vaak is het nodig om afscheid te nemen van datgene, waaraan het beeld kleeft dat het jou gelukkig zal maken. Geluk zit in jezelf, door je geluk te externaliseren, plaats je het geluk buiten jezelf. Om iets te kunnen manifesteren moet er vaak eerst afscheid worden genomen van een overtuiging die je daar op dat moment nog van weerhoudt.

 

Maak letterlijk ruimte voor datgene wat jij in jouw leven verlangt, onderzoek ook wat je tot nu toe ervan heeft weerhouden. Hiervoor is het nodig om jezelf met een radicale eerlijkheid tegemoet te treden. Om moedig te zijn en af te dalen in jouw innerlijke duisternis en te vragen wat het is dat de manifestatie van jouw verlangen in de weg staat. Dit kun je doen tijdens een meditatie of een geleide visualisatie. Vaak krijg je dan te maken met beperkende innerlijke overtuigingen, al dan niet overgenomen van anderen. Hoor die overtuiging aan en onderzoek waar die vandaan komt. Als je dat weet kun je het op gaan ruimen en helen. Zodat er in die innerlijke diepte ruimte ontstaat voor innerlijke overtuigingen die bijdragen aan de manifestatie van jouw verlangen.

Krassen op de ziel helen in een MaanCirkel

Beperkende innerlijke overtuigingen zijn als krassen op de ziel. Het zijn van die krassen waardoor de LP-plaat op de speler blijf hangen. Waardoor er onbewuste processen en gewoonten ontstaan om die kras op de ziel niet meer te voelen. De LP-plaat valt dan steeds in dezelfde groeve en in herhaling. Eén zo'n kras op de ziel heeft ten minste tien positieve of zalvende uitspraken nodig om te kunnen helen. Het is erg mooi om dit werk in de veilige en Heilige bedding van een MaanCirkel te doen. Omdat iedere vrouw in een MaanCirkel een aspect van de andere spiegelt, kunnen ze precies invoelen wat er moet worden gezegd. Tegelijkertijd zijn deze heilzame woorden ook louterend voor zichzelf. Hierdoor wordt de naald uit de kras geduwd en speelt de LP weer verder.

 

Door een vrouw te vragen welke beperkende overtuiging zij voelt bij het zien van haar vision bord dat ze afgelopen Maan heeft gemaakt. Waarop ieder vrouw uit de Cirkel één of een paar positieve positieve en helende uitspraken tegenover die kras op de ziel plaatsen zodat deze kan helen. Deze uitspraken worden voor de betreffende vrouw opgeschreven, zodat deze wanneer nodig terug kunnen worden gelezen. Ook is het mooi om ze op te lezen en er een geluidsopname van te maken, zodat er een helende mantra speciaal voor die vrouw ontstaat. Onderstaande video is zo'n mantra:

Helende Mantra van Positieve Affirmaties:

Iedere vrouw in een MaanCirkel belichaamd een aspect van jezelf. Dit betekent dat je een reflectie van jezelf in de ander ziet. Dit kan aantrekkelijk zijn, je kan een mooi beeld zien van jezelf in een andere vrouw. Maar het kan ook confronterend zijn, wanneer je een kant gereflecteerd ziet die minder mooi is. Mede hierom reageren en oordelen we niet op en over een ander in de Cirkel. Omdat dit eigelijk over jezelf gaat en laten we zijn wat er is.

 

Wanneer we dit principe (van het spiegelen) ter harte nemen, en in de Cirkel in onze kwetsbaarheid durven gaan staan en onze beperkende overtuiging in openheid en vertrouwen delen met de ander MaanVrouwen, zal eenieder geconfronteerd worden met haar eigen stuk hierin. Het is de uitdaging om het er te kunnen laten zijn en te voelen waar dit jou raakt.

 

Vanuit die positie vraag je iedere vrouw in de Cirkel om een positieve affirmatie op een briefje te schrijven, die een zalvende en helende werking heeft op de beperkende overtuiging die zojuist is gedeeld. Alle vrouwen geven de geschreven affirmaties aan de vrouw die zojuist haar beperkende overtuiging heeft gedeeld. Zij ontvangt dus een veelvoud van positieve affirmaties om haar beperkende overtuiging op te heffen.

 

Hetgeen wat jij voor de ander opschrijft gaat ook over jou, dit is het spiegelende principe, heeft dit ook betrekking op jouzelf. Hierdoor is datgene wat jij voor de ander schrijft net zo waardevol als de positieve affirmaties die jij van de andere vrouwen uit de Cirkel ontvangt. Het is fijn om dat wat je voor de ander opschrijft met jou smartphone te fotograferen, zodat jij thuis in alle rust deze teksten over kunt schrijven in jou dagboek.