JachtMaan & Samhain

JachtMaan 

Ontleent zijn naam aan vroeger, toen ging men in deze tijd op jacht om de wintervoorraad aan te vullen om te kunnen overleven. Hoewel we nu niet meer op jacht hoeven voor ons eten, kunnen we wel kijken wat welke andere doelen we najagen. Waar jaag jij op? Wees je bewust waar jij jouw aandacht op richt. Dit is de tijd om onze rode draad te leren zien en begrijpen. Doordat de sluiers met de onderwereld en het onderbewuste in deze periode dunner zijn, wordt ook de essentie van jouw pad duidelijker. Hierdoor maak je makkelijker plannen voor de komende nieuwe cyclus.

 

Wintertijd

29 oktober gaat de wintertijd weer in, in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober  springt de klok een uurtje terug, van 03:00 uur naar 02.00 uur. Hiermee vangt de “donkere tijd” weer aan. Dit is een tijd waarin de andere onzichtbare wereld dichterbij en voelbaarder is. Door te mediteren of te orakelen kun je hier nu makkelijker contact mee maken. Het groen in de natuur sterft in deze periode af en het leven trekt zich terug naar binnen. Dit is een periode waar in het zaad van de plant valt, bedekt wordt met bladeren, zich in de aarde nestelt en op het juiste moment wacht om te kunnen ontkiemen. 

Samhain  

Samhain is op 31 oktober, dit is het eerste feest op het Keltisch Jaarwiel. Dit wiel belichaamt een natuurreligie waarbij acht jaarfeesten worden gevierd die belangrijke seizoenswisselingen markeren. Door op dit wiel af te stemmen, stap je in het cyclische leven, waardoor je meer met het ritme van de seizoenen gaat leven. En je ook meer verbindt met het ritme jouw eigen natuurlijke cyclus. De Kelten zagen geloofden in reïncarnatie. De donkere mythische schoot waaruit alle leven ontstaat en weer toe terugkeert werd door hen voorgesteld als een eeuwige ketel: de Ketel van Dood en Wedergeboorte. Een belangrijke vondst die dat bevestigd is  de Gundestrup Cauldron. Omdat de Kelten in reïncarnatie geloofden vreesden zij de dood en de doden niet. Op de Gundestrup Cauldron is een afbeelding te zien waarop gevallen krijgers door een God worden geïncarneerd, hier is een leuke animatie van gemaakt: https://youtu.be/oyFrM63gR-o 


Op Samhain bevindt zich dit Keltisch Wiel lijnrecht tegenover Beltane; een vruchtbaarheidsfeest waarbij de geboorte en het nieuwe leven wordt gevierd. Met Samhain vieren we de beweging naar binnen en de dood. Dit is dan ook de tijd om de doden en de voorouders te eren. 

 Vreugdevuur Magie

Je kunt Samhain vieren door een vreugdevuur te maken. Het is mooi om dit ritueel met je gezin, gelijkgestemden of MaanCirkel te doen. Zo bekrachtig je het ritueel en schep je gemeenschapszin.

 

Met het branden van dit vuur wordt symbolisch het verleden verbrand en achter zich gelaten. Ook wordt de nieuwe cyclus en dat wat men dan wenst te manifesteren uitgenodigd. 

 

Dit vuur-ritueel kan mooi worden gecombineerd met een gezamenlijke maaltijd om de doden en de voorouders te eren.

 

 •  Voorbereiding: Neem een moment om naar binnen te keren en mediteer op de afgelopen cyclus. Stel jezelf de vraag wat je hiervan los en achter je wilt laten, schrijf dit op. Kijk of er voorwerpen of objecten zijn die hierbij passen die je kunt en wilt verbranden.
 • Ga vervolgens na wat je aan wilt trekken, najaagt, komende cyclus. Schrijf dit ook op en kijk of er voorwerpen of objecten zijn die dit symboliseren, die je kunt en wilt verbranden.
 • Zoek een chant of lied op dat gaat over het duister en naar binnenkeren zoals deze chant: Mother/Father of Darkness , ga ook op zoek naar een chant of lied over loslaten en dankbaarheid.  
 • Maak vervolgens buiten een vuur. Tijdens het ontsteken van het vuur kun je deze chant doen: Circle Fire Dance Hier mee roep de Spirits van Vuur aan en nodig je ze uit om bij het ritueel aanwezig te zijn en het vuur te bezielen.  
 • Dit is een chant geschreven door Starhawk over loslaten en transformeren die je kunt zingen als je vuur brand: Rise with the Fire
 • Hierna kun met de Cirkel één voor één de tekst en datgene verbranden dat je los wilt laten van de afgelopen cyclus. Benoem en bedank ieder item voordat het aan het vuur geeft. Om het loslaten te bekrachtigen loop of dans je, terwijl je de items aan het vuur geeft, om het vuur heen tegen de klok in.
 • Om de nieuwe cyclus van het JaarWiel uit te nodigen kun je samen dit lied zingen: The Earth, the Air, the Fire, the Water
 • Hierna kun met de Cirkel één voor één de tekst en datgene verbranden dat je komende cyclus aan wilt  trekken. Benoem ieder item voordat het aan het vuur geeft. Om de aantrekkingskracht te vergroten loop of dans je, terwijl je de items aan het vuur geeft met de klok mee.
 • Laat daarna het vuur rustig zelf uitdoven, blus het dus niet. En nuttig gezamenlijk een maaltijd waarbij je de doden en voorouders eert (zie hieronder).

Maaltijd en altaar voor de doden en voorouders:

 • Voorbereiding: Schrijf een brief aan een dierbare die overleden is, waarin je schrijft wat diegene voor jou heeft betekent, wat je van hem of haar hebt geleerd en bedankt dat die in jouw leven is geweest.  
 • Maak een altaar voor deze avond op Samhain speciaal voor dierbare overledenen en voorouders, plaats hier foto’s, een bordje met lekkers, een lekker drankje en witte kaarsen op.
 • Nuttig een gezamenlijke maaltijd waarbij je  aan het hoofd van de tafel een extra bord voor de doden en voorouders dekt, deze plek blijft tijdens de maaltijd leeg. Hiermee maak je ruimte voor en nodig je dierbare overledenen en voorouders uit om plaats te nemen.
 • Lees tijdens de maaltijd de brief(ven) die zijn geschreven voor en leg deze op het altaar. Het kan ook mooi zijn om aan tafel uit te spreken wat diegene in jouw leven heeft betekent en wat je van diegene hebt geleerd. Zo blijft de liefde en wijsheid van die persoon voorleven.
 • Deel tijdens deze maaltijd ook verhalen over je voorouders met elkaar, zo houdt je jouw familiegeschiedenis levend.
 • Neem een moment om bij dit altaar te mediteren en maak innerlijk ruimte om boodschappen van gene zijde te ontvangen.
 • Sluit de avond in dankbaarheid af, als je de tafel afruimt, gooi het bordje met eten dan niet weg maar zet het buiten, als offer voor de natuurspirits.