GraanMaan, Lammas & Corn Dollies

Het thema van de Nieuwe GraanMaan is: Levenskracht, overvloed en dankbaarheid, alles wat zich tot nu toe heeft gemanifesteerd, is de oogst van hard werken. Deze Maan wordt de eerste graan-oogst van dit jaar binnen gehaald. Graan staat symbool voor overvloed, vruchtbaarheid en leven.  

 

Graan is een van de meest fundamentele gewassen van de mens. We bakken er al eeuwen ons brood mee. Het graan was voor de oude volk van levensbelang. Hierdoor geloofde men dat het graan een bijzondere Levenskracht bezat. Omdat graan een belangrijk voedingsmiddel was waarmee men de winter kon overleven. Is graan ook van ouds een symbool van hoop op leven na de dood.

 

 

Het grootste gedeelte van deze Maan staat de Zon in het sterrenbeeld Leeuw. De Zon heerst over dit vuurteken en is de meest fundamentele Levenskracht van al het leven op Aarde.  

 

Lammas: Op 1 augustus wordt het eerste oogstfeest Lammas gevierd. Het is het eerste van drie oogstfeesten (de andere twee zijn Mabon en Samhain). We danken de Aarde voor de overvloedige oogst. We brengen offers aan de Zon, die vanaf nu zwakker wordt en in kracht afneemt. Het is een tijd genieten van de overvloedige oogst.

 

Lammas is ook het feest van de belofte van de oogst die nog komen gaat. Van de zaden die we in het voorjaar hebben geplant en tijdens de zomer voor hebben gezorgd. Zodat we er in de nazomer de vruchten van mogen gaan plukken. Een deel van het graan dat nu is geoogst, zal komend voorjaar opnieuw worden geplant. Zodat het later dat jaar opnieuw kan worden geoogst. Het is de oneindige cyclus van het Wiel van leven, dood en wedergeboorte. Waarbij dood en opoffering nieuw leven brengen.

 

Corn Dolly: Met Lammas worden om de overvloed en de krachten van de Aarde te eren worden van oudsher Corn Dollies gemaakt. Dit zijn popjes gemaakt van graanhalmen. Men geloofde dat de 'Ziel van het Graan' in het gewas leefde en dat de oogst deze dakloos maakte. Hierom werd er van graanhalmen een lichaam voor deze ziel gemaakt, in de vorm van een popje; een Corn Dolly.

 

Deze popjes bevatten ook graanzaden. Ze werden om te overwinteren. bij de haard opgehangen in het huis van de maakster van het popje. Corn Dollies zijn krachtige talismannen die de eigenschappen van het graan huisvesten: Overvloed, vruchtbaarheid en levenskracht. Dit zijn eigenschappen die altijd fijn zijn om in huis te hebben ;) In het voorjaar werd de Corn Dolly weer op het land begraven, om daar weer tot leven te komen.