MaanRitueel voor de OfferMaan

Het thema van de OfferMaan is: Overleven. De cyclus van deze Maan begint in november en eindigt in december. In de Oude Tijd was het om te overleven, en de winter door te komen, vaak nodig om dieren uit de veestapel op te offeren. Ook werden er offers aan de Goden gebracht met smeekbedes om de winter te mogen overleven.

 

In onze huidige tijd vraagt deze Maan om bewustzijn van de kwetsbaarheid van het individu. De donkere tijd die voor de deur staat, is een tijd waarin oud leed wordt verwerkt. Geef jezelf rust en maak ruimte voor het nieuwe dat jou in het voorjaar te wachten staat.

 

Wat heb jij nodig om deze donkere periode door te komen? De winter is ook een tijd van naar binnen keren. Van introspectie en onderzoeken wat je los mag laten. 

Ritueel voor de OfferMaan: Aanroepen van de Genezende Kracht

Met dit ritueel laat je oude patronen los die in jouw leven niet meer passend zijn. Tegelijkertijd manifesteer je wat jij nodig hebt om deze donkere winterperiode door te komen. Dit doe je door een stukje bewustwording en het aanroepen van de Kracht van de Aesculaap. Door los te laten maak je ruimte voor iets nieuws. 

Benodigdheden:

  • Pen, notitieboek en papier
  • Ronde vorm, zoals de deksel van een pan
  • Kaars
  • Schaar


Begin dit ritueel met Nieuwe Maan, of vlak daarna. Voer in deze MaanFase Stap 1 tot en met Stap 7 uit. Met Volle Maan voer je stap 8 tot en met 10 uit. Voel je vrij om het mantra en de spreuk naar eigen inzicht te schrijven of aan te passen.


Stap 1: Schrijf op wat je nodig hebt om deze donkere periode door te komen. 


Stap 2: Maak het concreet door op te schrijven welke stappen er te nemen zijn om dat te bereiken.

 

Stap 3: Schrijf ook op wat jij hiervoor los wil laten.

 

Stap 4: Schrijf dit op in de vorm van een spreuk of Mantra.

 

Stap 5: Teken op het papier een Cirkel met daarin het maanwiel en jezelf, met in je hand een Aesculaap (door dit te doen, teken jij jezelf als een Slangendraagster) 

 

Lees hier alles over de kracht van de Aesculaap, het dertiende sterrenbeeld en de Slangendraagster.

 

Stap 6: Schrijf in de Cirkel op wat jij nodig hebt om deze donkere periode door te komen.

 

Schrijf buiten de Cirkel op wat jij hiervoor los mag laten. 

Stap 7: Schrijf rondom aan de binnenkant van de Cirkel een mantra op: 

 

"In contact met het Licht van Zelfliefde.

Betreed ik s'Winters  Duisternis zonder zorgen.

In alle rust keer ik naar binnen voor de winterslaap.

Mijn hol is Veilig en geborgen.

Vertrouwend op de genezingskracht van de Aesculaap."

 

Stap 8: Bedank datgene wat buiten jouw Cirkel staat, en jou niet meer dient.

Wees dankbaar dat het er is geweest, en dat het heeft bijgedragen aan groei

en tot nieuwe inzichten heeft geleid.  

Bekijk ze, erken dat ze er zijn.

Maar spreek ook uit dat ze zich nu niet meer in jouw Cirkel bevinden.

Gebruik hiervoor deze spreuk:

"Ik eer, erken en dank datgene wat nu buiten mijn Cirkel staat, Oude Gewoonten en Negatieve Patronen die ik nu Loslaat.

Ik verzoek datgene om heen te gaan,

met de komst van de Volle OfferMaan.

Ik roep de Aesculaap van GenezingsKracht aan,

Opdat datgene wat ik los wil laten heen kan gaan."

 

Stap 9: Knip de Cirkel vlak langs de buitenrand, tegen de klok in, uit.

Plaats de kaars in het midden van de Cirkel. Steek de kaars aan. 

Spreek driemaal de bovenstaande spreuk uit,

Terwijl je datgene wat je los van jouw Cirkel hebt geknipt, verbrand met de vlam van de kaars.

Verbrand ook de tekst die je hebt opgeschreven in je notitieboekje over het loslaten.

Leg de brandende papiertjes op de deksel, zodat ze daar veilig op kunnen branden.

Spoel de as na afloop van het ritueel weg in stromend water. 

 

 

Stap 10: Plaats de Cirkel met de kaars op jouw altaar. Brand de kaars voor het eind van de OfferMaan helemaal op. Visualiseer iedere keer dat jij de kaars aansteekt dat hetgeen wat jij in de Cirkel hebt geschreven krachtiger en meer aanwezig word in jouw leven.