Donkere Maanfase: Groei transformeren tot innerlijke wijsheid.

De Nieuwe Maan is het begin van de MaanCyclus en de Donkere is de eindfase. Direct na de Donkere Maan komt de Nieuwe Maan van de volgende MaanCyclus. De Donkere Maan is een fase in de MaanCyclus die men lijkt te zijn vergeten. Deze wordt vaak overgeslagen of verward met de Nieuwe Maan. Hoe kan dat?

 

ASTRONOMIE , ASTROLOGIE & SPIRITUALITEIT

Dit komt mede omdat de Cyclus van de Maan vanuit verschillende aspecten wordt geobserveerd en gevolgd: De astronomie, astrologie en de spiritualiteit. 

 

Astronomie, ook wel sterrenkunde genoemd, is een wetenschap waarbij aan aan universiteiten en instituten zoals de NASA, het heelal, de melkwegstelsels, de sterrenstelsels, en hemellichamen worden bestudeert. 

 

Astrologie is de benaming voor de leer die de samenhang tussen de stand van hemellichamen en het leven op aarde beschrijft. Het is de meest gebruikte vorm van divinatie. In de astronomie en de astrologie wordt de Donkere Maan de Nieuwe Maan genoemd. 


Spiritualiteit: In veel (moderne) natuurreligies wordt juist wel bewust stilgestaan bij de symboliek, mythologie en kracht van de Donkere Maan. Er wordt hier dus ook een of meerdere dagen voor uitgetrokken. Als de Maan donker is wordt de Donkere Maan gevierd. Pas als de Maan weer zichtbaar is, wordt het de Nieuwe Maan genoemd.


MoonSisters benadert het leven en werken met de Maan en haar Cyclus vanuit het spirituele aspect.

 

 

TUSSEN DE AARDE & DE ZON IN

Aan het eind van haar cyclus beweegt de Maan zich tussen de aarde en de zon in. Deze beweging duurt 20 tot 26 uur. De Maan reflecteert dan geen licht van de zon naar de aarde. Haar donkere kant is naar de aarde gericht, dit is de fase van de Donkere Maan. Hierna beweegt de Maan zich tussen de aarde en de zon uit is de Nieuwe MaanSikkel zichtbaar. Dit is het begin van de Nieuwe Cyclus van de Maan. 

DE KRACHT VAN STILTE

Iedereen die werkt met persoonlijke ontwikkeling, lichaamswerk of vrouwencirkels weet hoe belangrijk het moment van stilte aan het eind van een sessie, ritueel of bijeenkomst is. Dat is het moment waarop alle woorden, bewegingen, bewustwording en heling kan bezinken en integreren.

 

Aan het eind van iedere cyclus is de Maan donker en nodigt hiermee uit om stil te zijn, naar binnen te keren en te contempleren op de afgelopen cyclus. Neem deze dag rust. Las een pauze in en keer naar binnen. Absorbeer alles wat je deze MaanCyclus hebt geleerd. In deze stilte kan jouw groei transformeren tot innerlijke wijsheid.

 

Door iedere MaanCyclus met Donkere Maan een stilte te laten vallen, neem je datgene wat je de voorgaande cyclus hebt geleerd mee naar de volgende. Hierdoor ga je een proces van transformatie en persoonlijke ontwikkeling in waarbij jij de kracht en wijsheid van jouw authentieke zelf aanspreekt.

 

PRAKTISCH

Hoe kan je zo'n pauze-dag tijdens de Donkere Maan vormgeven?

 • Maak een lange wandeling in de natuur
 • Spendeer tijd alleen en in stilte
 • Bezoek een sauna of spa
 • Mediteer en keer naar binnen
 • Doe een visualisatie waarbij je datgene wat je afgelopen MaanCyclus hebt geleerd,
  laat bezinken en transformeren tot innerlijke wijsheid.
 • Maak contact met jouw gidsen of spirithelpers
 • Kom met MaanZusters bijeen in een Donkere MaanCirkel
 • Bekijk wat je de afgelopen MaanCyclus hebt gedaan
 • Schrijf op wat je deze cyclus hebt geleerd?
 • Ga intuïtief schrijven over de afgelopen MaanCyclus
 • Als je klaar bent met schrijven lees je tekst dan hardop voor aan jezelf