Het Orakel van de Vrouw: De Slangendraagster

 

 

De slang is een oud symbool van de Godin, van een cyclus van vernieuwing en regeneratie. De slang leeft met een cyclus waarbij het iedere 4 tot 6 weken de huid afwerpt. Dit vervellen vindt plaats zodat de slang kan groeien. Tegelijkertijd reinigt de slang zichzelf, ontdoet het zich van parasieten en oude littekens.

 

De aanwezigheid van een slang dwingt alertheid af, dit helpt om terug te keren en aanwezig te zijn in het fysieke lichaam en de vrouwelijke seksualiteit te kunnen belichamen. De slang is verbonden met het reptielenbrein en hebben toegang tot het onbewuste en instinctieve domein. Slangen worden gezien als brengers van een helende kracht omdat hun gif een medicinale en geneeskrachtige werking kan hebben.

  

Vanwege de regeneratieve kracht is de slang verbonden met zowel de menstruatiecyclus als de maancyclus. Een vitale en creatieve levenskracht, de Kundalini energie, wordt verbeeld door twee slangen. Kundalini is een Sanskriet woord voor opgerolde slang en is een vorm van  goddelijke vrouwelijke energie, die onderaan de ruggengraat rust. 

 

 

Met de nodige spirituele oefening kan deze kundalini-energie worden ontwaakt. Deze wentelt zich dan spiraalsgewijs langs de ruggengraat omhoog in de vorm van twee slangen. Een donkere slang, de MaanSlang, die de vrouwelijke energie en een lichte slang, de ZonneSlang, die de mannelijke energie vertegenwoordigt. 

 

Wanneer deze twee energieën, via de zeven chakra’s, elkaar in harmonie bij het derde oog samenkomen, ontstaat er een nieuw energetisch bewustzijn. De twee slangen krijgen vleugels en vormen met de ruggengraat een derde gevleugelde slang, als het ware een heilige drie-eenheid.

 

Zowel de menstruatie en de maancyclus als de kundalini energie zijn verbonden met het vrouwelijke ontvankelijke vermogen, om informatie te orakelen en te ontvangen.

 

De Hoedster van de MaanCirkel draagt de slangen en staat hiermee ten dienste van het grotere geheel. Zij is een Slangendraagster, ze staat voor de volbrenging van een cyclus . Zij is het orakel, de priesteres in de tempel van de Godin, de bewaarster van de levensenergie. Bekend met het geheim van het leven en in verbinding met de Kosmische Baarmoeder, verbindt ze eenieder met de oorspronkelijke bron.

 

 

 

 

De twee slangen van de draagster symboliseren het mannelijke en het vrouwelijke. Slangendraagster brengt deze waarden samen, als in een Heilig Huwelijk. Hierdoor creeert zij bewustzijn van eenheid, zowel op innerlijk als op kosmisch niveau, door plaats te nemen als het dertiende sterrenbeeld in de dierenriem. 

 

De Hoedster van de MaanCirkel is verbonden met de kennis en kunde van de Slangendraagster. Deze stroomt haar Cirkel in, zodat deze beschikbaar wordt en vorm kan krijgen in het proces van heling, verbinding en transformatie.

 

De Slangendraagster is de Hoedster van oude, geheime kennis die opnieuw wordt geopenbaard in deze tijd. Slangen zijn geduchte en krachtige bewakers van tempels en Heilige Ruimtes. Zij die de Slangen draagt bewaakt deze kennis en de grenzen van de Heilige Ruimte.