Heilige Ruimte

Door in afstemming met de Maan in een Cirkel gaan zitten, sluiten vrouwen aan op een oeroude traditie. Ze maken (opnieuw) contact met een collectief Veld van VrouwenKracht. In dat veld zit veel mystieke wijsheid en kracht. Maar ook een trauma van de heksenjacht,  de brandstapelangst en de zusterwond. Hierom wordt een MaanCirkel altijd geopend met een Ritueel Openings Gebed, waarmee een Heilige Ruimte wordt geopend. De Natuurkrachten die hieraan verbonden zijn, worden hiermee gerespecteerd en aangeroepen. Ze beschermen de MaanCirkel. Zo ontstaat er een veilige bedding voor het Proces van een MaanCirkel.  

 

Wanneer vrouwen samenkomen in een MaanCirkel betreden ze een Magisch Veld. Dit Veld heeft een ander trillingsniveau dan de dagelijkse werkelijkheid. Het is verbonden met het collectieve veld van vrouwenkracht, van waaruit  onzichtbare krachten mee werken, zowel vanuit het duister als het licht. 

 

Het is essentieel dat de aanvang van een MaanCirkel bestaat uit het openen van een Heilige Ruimte. Dit gebeurt door middel van een openingsgebed, waarmee de natuurkrachten die tezamen de Heilige Ruimte vormen, worden aangeroepen. De Heilige Ruimte is het fundament en de veilige bedding voor een MaanCirkel.

 

Het Magisch Veld wordt hiermee beschermt en verzegelt. De Heilige Ruimte biedt bescherming en een bedding voor het Proces van een MaanCirkel. Het trekken van een Magische Cirkel is een methode waarmee men in de Klassieke oudheid en het oude Egypte al werkte. Een Magische Cirkel beschermt tegen gevaren van zowel binnen als buitenaf.

 

De ruimte in deze Cirkel wordt ook wel Temenos genoemd. Dit is Oudgrieks voor afgesneden of omheind heiligdom, meestal rondom een altaar of tempel dat men alleen na reiniging mocht betreden. Deze Heilige Ruimte was gewijd aan het onsterfelijke, het goddelijke en werd niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

In de Heilige Ruimte kan contact worden gemaakt met het onbewustzijn en het Landschap van de Ziel. Het is een plek tussen tijd en ruimte in, voorbij de grenzen van tijd. Het onzichtbare wordt hier zichtbaar, het onbewuste komt naar het bewustzijn en wat ontastbaar is wordt hier tastbaar. Hier is men los van heersende conventies, kan men trauma’s helen. Het is de plek waar men zich kan verbinden met het hogere doel, met natuurkrachten en met het goddelijke. In het domein van de Heilige Ruimte gelden andere wetmatigheden dan erbuiten. Fundamenteel hierin is dat ieder zichzelf en het eigen lot draagt.  

 

In de Heilige Ruimte sta je in verbinding met het hogere zelf en het volledig potentieel. Het is een plek van zuiverheid, van spirituele en energetische bescherming. Hier is men in zijn of haar kracht, kunnen grenzen makkelijker worden aangegeven en neem je wat van jou is in eigendom.

 

Kaart nummer  10 van de Sacred Circle kaarten is de Heilige Ruimte: Op de kaart staan zowel een slang als een schildpad afgebeeld. Een afbeelding van een slang die in zijn eigen staart bij staat symbool voor de Prima Materia van het Alchemistische Proces. De Ouroboros vormt de basis, omringt en omsluit alles. De ruimte binnenin, de Prima Materia, is beschermd, waardoor dat wat zich daar bevindt ten alle tijden goed geworteld kan blijven staan. 

 

 

 

Een schildpad kent haar eigen tijd en kan een hoge leeftijd bereiken. Ze is een moeder symbool, de moeder van de wereld, die sterk verbonden is met de ouderdom van de aarde. Ze kan zich terugtrekken in haar schild, wat haar beschermd tegen de buitenwereld en haar toegang verschaft tot een binnenwereld.

 

De kracht van de schildpad is dat zij tegenstellingen verenigt en een Heilig Huwelijk belichaamd. In dat opzicht is zij de container van het Alchemistische Proces.

 

Met de Sacred Circle kaarten van MoonSisters is het mogelijk om in een gezamenlijk proces, met alle vrouwen die deelnemen aan een MaanCirkel, een Heilige Ruimte te openen door middel van een openingsgebed.  Waardoor een veilige bedding ontstaat waarbinnen het  Alchemistische Proces van de MaanCirkel kan plaatsvinden.