Cyclisch leven met het LevensWiel

De Maan belichaamt verschillende cycli: de Zon en de Maan wisselen elkaar iedere ochtend en avond volgens een vast patroon af. Dit ritme van dag en nacht herhaalt zichzelf iedere 24 uur. 

 

De Maan draait iedere 24 uur helemaal rondom de aarde, hierbij heeft ze steeds een andere schijngestalte. De verschillende schijngestalten van de Maan worden ook wel Maanfasen genoemd. Deze verlopen volgens een vaste cyclus, die 29 tot 30 dagen duurt, dit is één Maan-cyclus.

 

In een kalenderjaar gaan 12 of 13 MaanCycli, dit verschilt per jaar. Meestal zijn het 12 Manen en eens per 3 jaar zijn het 13 Manen. Door je blik op de Maan te richten en haar schijngestalten en cycli te volgen, verbind je met de cycli van de natuur.

 

Jezelf verbinden met de Maan en haar cyclus is ook het aangaan van een verbinding met het grotere geheel. Je stapt dan vanuit het lineaire leven over op een cyclisch leven. Hierdoor krijg je meer bewustzijn van het wisselen van de seizoenen en het ritme van de natuur. Maar ook van de cyclus van het leven en de verschillende levensfasen van de vrouw.

 

De verschillende Maanfasen representeren de verschillende levensfasen die een vrouw in haar leven doorloopt. Waarbij het opvallende is dat in de huidige samenleving bijna de helft van de levensfasen van de vrouw niet wordt gewaardeerd. Namelijk die van het pensioneren, het verouderen en sterven. Terwijl ook deze fasen onderdeel zijn van het leven en een plek hebben op het LevensWiel. 

Het levensWiel is een structuur van het grotere geheel, waarop alles een eigen plek inneemt. Het LevensWiel belichaamt verschillende krachten en natuurlijke cycli. Het LevensWiel is altijd in beweging en volgt in een bepaalt ritme de verschillende fasen van het leven.

 

De verschillende natuurkrachten zoals Moeder Aarde, Vader Kosmos, de WindRichtingen en de Elementen met daarbij horende krachtdieren, gidsen en voorouders hebben allemaal een vaste plek op het LevensWiel. De verschillende vrouwelijke archetypen, maagd, moeder, grootmoeder en voormoeder nemen plaats op het LevensWiel. De cyclus van de maan, het wisselen van de seizoenen, het maanjaarwiel en de jaarvieringen hebben ook een vaste plek op dit Wiel.

 

Het LevensWiel bestaat dus uit verschillende lagen en heeft verschillende facetten. Het hebben van kennis en inzicht in de fasen en lagen van het LevensWiel verschaft inzicht in zowel zichzelf als in de wereld. Voor vrouwen is deze kennis van het LevensWiel te verkrijgen door zich te verbinden met de cyclus van de Maan.

 

Een voorbeeld: Er is een groot verlangen om jong te willen blijven, met het lichaam van het maagdelijke archetype. In deze tijd wordt het lichaam in veel opzichten als maakbaar gezien, waarbij het bovendien mogelijk is om het lijf cosmetisch naar wens aan te passen.

 

Dit is een tegennatuurlijke beweging en heeft tot gevolg dat het voor vrouwen niet meer mogelijk is om op een natuurlijke wijze hun levensfasen te doorlopen. Op deze manier blijven vrouwen in het Maagdelijke hangen en zijn niet in staat om de vruchten van het leven te kunnen plukken.

 

Door af te stemmen op de MaanCyclus is het mogelijk om toch een spirituele verbinding met de verschillende vrouwelijke archetypen te maken. Hierdoor kan een vrouw energetisch meer haar plek innemen op haar LevensWiel.