Het Hart met de Baarmoeder verbinden

Een vrouw in haar kracht, is een gevaar en moet een kopje kleiner worden gemaakt. Om te overleven treden vrouwen onbewust steeds verder uit hun hartcentrum en uit de creatiekracht van hun baarmoeder. Wanneer vrouwen wel in hun kracht stonden, en hun Vrouwenwijsheden leefden en belichaamden, werden ze tot voor kort opgejaagd, gevangen, berecht en vermoord als heks. Dit heeft bij vrouwen een diep en vaak onbewust trauma veroorzaakt op hun VrouwenKracht.

 

Een hedendaagse vrouw krijgt beelden op zich geprojecteerd waar zij aan dient te voldoen. Deze beelden worden van buitenaf bepaald en op de persoon geprojecteerd. Door culturele waarden, religie, de samenleving, de media, social media en andere vrouwen in de directe omgeving. We zijn hiermee opgevoed en groot geworden. We worden er meer en meer door gevormd en vervormd.

 

Alles in onze huidige samenleving wordt bepaald en vormgegeven vanuit een mannelijk aspect: De vrouwen in de huidige samenleving, dienen naar een bepaald beeld te leven. Vanuit een Eva-archetype: een thuisblijfmoeder en huisvrouw. Of dat van een Adam-archetype: een mannen energie belichamend om zich in een mannenwereld staande te houden.

 

 

Er worden normen en waarden geprojecteerd op ‘goed moederschap’ en tegelijkertijd dient een vrouw carrière te maken in een overwegend mannelijke bedrijfscultuur.

 

Denkend dat vrouwen steeds meer vrijheid verwerven en in hun kracht komen te staan. Komen ze hier eigenlijk juist verder vanaf te staan. Juist doordat vrouwen naar zichzelf en naar andere vrouwen kijken, met een blik die is gevormd door een patriarchale bril.

 

 

Kijkend naar onze huidige tijd, waarin je als vrouw niet mag verouderen. Waarin het vrouwelijk lichaam en vrouwelijke schoonheid, als maakbaar en beheersbaar beschouwd. Waarin ook de wetenschap, de magische cyclus van geboorte, leven, dood en wedergeboorte van haar troon heeft gestoten. Waar vruchtbaarheid controleerbaar en beheersbaar is geworden. Hier is het als vrouw moeilijk om bij jezelf te blijven en in je kracht te gaan staan.

 

Het niet in contact zijn met deze Heilige VrouwenKracht veroorzaakt een groeiend gevoel van innerlijke leegte. Het verlangen van vrouwen groeit. Om weer in hun kracht te gaan staan. Om te verbinden met hun intuïtie en hun vrouwelijke wijsheid en sensualiteit. Zonder heks of hoer te worden genoemd. Om de hardheid los te mogen laten en te verzachten. Om vanuit het hoofd af te zakken naar het hart en de baarmoeder.

 

 

Hart-Baarmoeder-verbinding

Hoe werkt dat dan? Weer in contact komen met die VrouwenKracht? Door in met vrouwen in een cirkel te gaan, een Heilige Ruimte te creëren en te verbinden met elkaar, met de natuurkrachten, en met het collectieve veld van VrouwenKracht. Het samenkomen van vrouwen is lange tijd verboden geweest. Dat had een reden: Wanneer vrouwen zich in cirkels op een rituele manier verbinden krijgen zij toegang tot hun oude magie, wijsheid en kracht.

 

Door met een cirkel vrouwen bewust uit het hoofd in de baarmoeder te zakken. Het hart met de baarmoeder te verbinden tot één stromend energiecentrum. Om vanuit het Hart-Baarmoeder-centrum vervolgens met dat krachtcentrum van de andere MaanZusters in de Cirkel te verbinden. Deze verbinding komt altijd tot stand zodra vrouwen bij elkaar komen in een ceremoniële cirkel, zoals in een MaanCirkel, en hier een meditatie voor doen. Hoe bewuster deze verbinding wordt gemaakt, des te krachtiger het energieveld wordt.

 

Al het werk dat vervolgens in deze cirkel wordt gedaan zal zeer krachtig zijn en een grote impact hebben. We leven nu in een waardevolle tijd waarin westerse vrouwen de vrijheid hebben om hun spiritualiteit terug te claimen. Het opnieuw in eigendom nemen van de vrouwelijke kracht door vrouwen is essentieel om tot een samenleving te komen waarin er een balans is tussen het mannelijke en het vrouwelijke.