Hoedsterschap: Spiritualiteit & Leiderschap

Het woord Hoedster draagt de volgende betekenissen:

1) Een vrouw die over iets of iemand waakt. 

2) Een vrouw die iets in stand houdt. 

 

Wanneer een vrouw de roep voelt om een MaanCirkel te openen, dan initieert zij een Cirkel en verbindt zij zich met het hoedsterschap. Zij is degene die over de MaanCirkel waakt en deze in stand houdt. De Hoedster van een MaanCirkel zorgt ervoor dat de Cirkel een veilige bedding heeft, dat de bijeenkomsten volgens een bepaald ritueel verlopen en dat de vrouwen in de Cirkel zich met elkaar kunnen verbinden vanuit sisterhood. Daarnaast organiseert zij het praktische aspect van de Cirkel. 

 

Ze bepaalt het kader voor de MaanCirkel, denk hierbij aan de data, tijd en locatie, maar ook de cultuur, de normen en waarden. Ze bewaakt de veiligheid en de grenzen van het kader van de Cirkel.  

 

De Hoedster heeft de eindverantwoordelijkheid over het bewaken van de veiligheid, de continuïteit en het creëren van een bedding voor de Cirkel. Ze houdt het proces van de Cirkel nauwlettend in de gaten. De energie die zich aandient en manifesteert wordt, voor zoveel als dat mogelijk is, in balans gebracht. Hierbij is het bewustzijn nodig dat dit ook innerlijke transformatie processen in gang zet. De Hoedster weet zich verbonden met de Krachten. 

 

Ze staat in nauw contact met zowel haar innerlijke Cirkel als de OerCirkel en raadpleegt ze wanneer dat nodig is. Het Hoedsterschap vraagt om een combinatie van verschillende vormen van leiderschap. Vaak worden de vaardigheden hiervan al hoedende ontwikkeld. Het is echter wel fijn om bewust te zijn van  verschillende facetten van leiderschap.

Het Hoedsterschap van een MaanCirkel is het samenbrengen van spiritualiteit en leiderschap. Via het spirituele maak je verbinding met de ziel en vanuit het leiderschap ga je in jouw kracht staan. Wanneer dit samenkomt kun je een MaanCirkel hoeden vanuit een magische kracht die stroomt vanuit een universele bron.

 

Spiritualiteit is een innerlijk proces waarbij je bezig bent met jouw ontwikkeling. Het is verbonden met jouw waarden, talenten, wijsheid, passie en intelligentie. Het aangaan en richting geven aan dit innerlijke proces is persoonlijk leiderschap. Spiritualiteit bezit een creatieve en scheppende energie, het innerlijke proces verschaft je toegang tot de bron waar jouw dromen, wensen en verlangens uit voortkomen. Dit is een vrouwelijke energie die wordt geassocieerd met Yin-kracht, de Oermoeder en de Maan.

 

Leiderschap geeft alles richting, dit is een mannelijke energie die wordt geassocieerd met Yang-kracht, de Oervader en de Zon. Het is een autoritaire kracht, die wijsheid en bescherming biedt, maar ook geeft en in actie is. 

 

In het hoedsterschap worden spiritualiteit en leiderschap belichaamd. Het ene kan niet zonder het andere. Wil je succesvol een MaanCirkel hoeden, dan moet je deze aspecten bij elkaar brengen en samen toepassen.

 

Verder lezen? De nieuwste editie van de reader is verkrijgbaar in de webshop.

Klik hier voor meer info over de HoedsterTraining.