Empowered Leiderschap

Voor een Hoedster van een MaanCirkel is het belangrijk om in verbinding te zijn met Empowered Leiderschap. Door in jouw authentieke kracht te gaan staan, kun je het persoonlijk leiderschap meer belichamen en empoweren. Hierdoor kun je als Hoedster andere vrouwen inspireren om door het "plafond" te breken, van een systeem waarin vrouwen elkaar naar beneden halen en om in plaats daarvan het verbond van het Sisterhood aan te gaan.

 

De cultuur waarin vrouwen nu leven, is vanuit het mannelijke aspect vormgegeven en maakt dat er weinig ruimte is om vrouw te zijn, in verbinding met hun authentieke vrouwenkracht, de instinctieve natuur, unieke talenten te ontwikkelen en het volledig potentieel aan te boren. Hierom wordt het als pijnlijk ervaren wanneer een andere vrouw wel in haar kracht gaat staan en haar ruimte inneemt. Mede hierom hebben vrouwen de neiging om elkaar klein te houden, zijn ze gevoelig voor jaloezie en competitie. Lees hierover meer in het boek "Krabben, van vrouw tot vrouw" geschreven door Daan Borrel & Milou Deelen.

 

Vrouwen in leiderschapsfuncties die wel door dit plafond breken, maar het Sisterhood niet belichamen, zullen zich voegen naar het culturele en hiërarchische systeem waar ze zich in bevinden en andere vrouwen onder zich in dat systeem proberen te houden.

 

In het verbond van het Sisterhood is geen ruimte voor ongezonde competitie of concurrentie, het is een verbond waarbij vrouwen elkaar steunen en bekrachtigen. Vrouwen gunnen elkaar dan kansen, slaan de handen ineen en werken samen. Wanneer ze in de positie zijn reiken ze elkaar de hand en trekken ze elkaar omhoog in leiderschapsposities. 

 

Je neemt jouw authentieke kracht in eigendom door te verbinden met jouw innerlijk kompas. Hiermee neem je de regie over jouw leven, zet jij een stip op de horizon en navigeer je zelf door jouw leven. Het innerlijk kompas bestaat uit een aantal facetten: persoonlijke zielsmissie, unieke aangeboren talenten, waarden, vaardigheden, passie/vuur, kwaliteiten en interesses. Meestal worden deze facetten vanuit het ratio, het mannelijke aspect, onderzocht en benadert. Bijvoorbeeld bij het schrijven van een ondernemersplan is men vooral vanuit het denkvermogen. 

 

Interessant is het daarom om dit vanuit het vrouwelijke aspect te benaderen, vanuit het intuïtieve en het gevoel. Door in plaats vanuit het hoofd, het vanuit het fysieke bij die aspecten te komen. Dit kan met behulp van Sjamanistische technieken zoals trancedance met drum en zang, waarbij wordt gewerkt met vloerankers die de verschillende facetten representeren. Zo kun jij jouw innerlijk kompas vanuit een fysieke ervaring vormgeven. 

 

Dit is door Camile van MoonSisters op 16 april 2022 tijdens een HoedsterCirkel vormgegeven in een creatieve sessie waarbij we hebben gewerkt met het altaarkleed. Terwijl er werd gedrumd en gedanst, zijn deelneemsters hun Levenswiel opgestapt om hier verbinding te maken met de verschillende facetten van het innerlijk kompas. Datgene wat op de vloerankers werd ervaren, heeft men opgeschreven en in de template van de "Lotus of Life" geplaatst. Een abstracte weergave van een lotus en een innerlijk kompas.

 

 

Empowered Leiderschap inspireert vrouwen om met behulp van hun innerlijk kompas het persoonlijk leiderschap meer in eigendom te nemen en zichzelf te bekrachtigen in hun leven. Om te leven vanuit het verbond van het Sisterhood en jouw Sisters (in een MaanCirkel) te inspireren om hetzelfde te doen.

 

Vanuit dit Empowered Leiderschap, bijvoorbeeld als Hoedster van een MaanCirkel, help je vrouwen om ze  door hun persoonlijke plafond te breken. Wanneer je vanuit jouw maatschappelijke positie de mogelijkheid hebt om vrouwen in het culturele systeem omhoog te helpen, dan doe je dat vanuit de wetenschap dat je hiermee meer balans aanbrengt in het hiërarchische  systeem. Wat leidt tot een veiligere leefomgeving voor vrouwen met meer verbondenheid en onderlingen bekrachtiging.

 

Wil je hier meer over weten? Tijdens de HoedsterTraining en de bijeenkomsten met HoedsterCirkel gaan we hier verder op in.

Wil je met jouw MaanCirkel deze sessie doen? Neem dan even contact op!