Vrouwelijk Leiderschap: Verbinding met de Oermoeder en het Hart

Tijdens de HoedsterCirkel op 5 juni hebben we een opstellings-ritueel gedaan. Wat hierin zichtbaar werd is waardevol voor alle vrouwen die met vrouwencirkels werken.

Wanneer je in een Sacred Space werkt geef je de krachten van de natuur de kans om de natuurlijke balans in het Veld van VrouwenKracht & Sisterhood te herstellen. Dit geld voor zowel het persoonlijke niveau als het collectief. Dit werkt het krachtigst en het snelst wanneer dit met een vrouwencirkel wordt gedaan.

Zichtbaar werd het belang voor iedere vrouw om opnieuw te verbinden met de kracht van de OerMoeder. Laat je door haar gedragen voelen, rust in haar schoot, verbind je met haar kracht en laat haar jou helen.

De OerMoeder kan je helpen bij het helen van innerlijke kinddelen, ze kan je helpen bij het overwinnen van de argwaan ten opzichte van vrouwencirkels en ze nodigt je uit om ook jouw innerlijke ziener te accepteren. Zodat haar krachten meer tot uiting kunnen komen in jouw leven. 

Ook is het van belang om je bewust te verbinden met de Onvoorwaardelijke Liefde van het Hart. Door af te stemmen op jouw hartslag, breng je gedachten even tot stilstand, zodat jij jouw hart kan horen en voelen kloppen. Pak een drum en verbind je via de drum met het ritme van het hart en breng je lichaam hierop in beweging. Zo verbind je ook met de Hartbeat van de OerMoeder. 


Wanneer hier een blokkade zit kun je eerst verbinden met de Zuiverheid van het Hart zodat haar onvoorwaardelijke Liefde zonder argwaan kan worden ontvangen en belichaamd. Daarna kan je in de kracht van het persoonlijk en vrouwelijk leiderschap gaan staan, om van daar uit jouw volledige potentie te kunnen leven.

 

Wanneer je met vrouwenCirkels werkt kan het mooi en krachtig zijn om hiermee te werken; met de Oermoeder en het Hart. Zodat ieder vrouw haar innerlijke balans met haar persoonlijke vrouwenkracht kan herstellen, waardoor de kracht van het Sisterhood meer kan gaan stromen in jouw cirkel. Ook is het van belang dat jijzelf als Hoedster in verbinding bent met de OerMoeder en de Zuiverheid van het Hart. Dan kan je in het Veld van de Slangendraagster gaan staan en werken de natuurkrachten door jou heen de Cirkel in. Ook kost het Hoedsterschap je dan minder energie, omdat je vanuit een natuurlijke flow de Maancirkel hoedt.

 

Dit inzicht is niet alleen van toepassing op het Hoedsterschap van een vrouwencirkel, maar ook op het persoonlijk leiderschap van jouw leven. door jezelf als vrouw te verbinden met een vrouwelijke oerkracht, ben je zelf ook beter in staat om het vrouwelijk leiderschap te belichamen. Vanuit een vrouwelijke cyclische kracht leiding te geven aan jouw leven.

 

Wil je hier meer over weten? Tijdens de HoedsterTraining en de daaropvolgende bijeenkomsten met HoedsterCirkel gaan we hier verder op in.