MoederWond

Opstellingsrituelen in de HoedsterCirkel

Regelmatig komen de Hoedsters uit de community van MoonSisters bijeen in Cirkel. Hier wordt gedeeld over het Hoedsterschap en doen we opstellingsrituelen. Dit is een diepgaande, intuïtieve en experimentele manier van werken, waarbij wordt geïmproviseerd en geanticipeerd op datgene wat zich op dat moment aandient. We faciliteren ruimte zodat datgene wat zichtbaar wordt, erkend, geheeld of in balans kan komen. 

 

Hiermee brengen we het veld van vrouwenkracht in kaart. Deze vorm van werken is ontstaan vanuit een opstelling op meta-niveau waarin we werden uitgenodigd tot het doen van schaduw-werk om het veld van vrouwenkracht te kunnen betreden. Toen is een facet van het schaduwwerk zichtbaar geworden en zijn we dit met de HoedsterCirkel sindsdien sessie voor sessie aan het uitwerken.

 

We zijn een "patchwork" aan het maken, we onderzoeken en brengen een krachtveld in kaart, waarbij we een weg terug afleggen naar het veld van Vrouwenkracht. De exacte route en de obstakels die we onderweg tegenkomen werken we per sessie uit. Dit is een vorm van magie, we weven samen een verhaal over vrouwelijke kracht, waarvan we de tekst nu nog niet weten, die dient zich per sessie aan ons aan. Afgelopen sessie diende de MoederWond zich aan, zowel op macro, het persoonlijke niveau , als op meta-niveau, het collectieve. 

Wat is de MoederWond? 

De Moederwond is een intergenerationeel trauma, zowel persoonlijk als op collectief niveau, want doordat vrouwen onderdeel zijn van een patriarchaal systeem, waarin mannen meer macht hebben dan vrouwen en het vrouwelijke aspect in de verdrukking is, raken zij individueel getraumatiseerd. Deze trauma’s worden  van moeder op dochter wordt door gegeven. 

 

Wat werd er zichtbaar tijdens het opstellingsritueel?

Het werd zichtbaar dat vrouwen hun eigen plek in de wereld niet in kunnen nemen, waardoor ze veel stress ervaren. Hierdoor vindt er een loss of soul plaats, zowel collectief als individueel. Waardoor vrouwen gevoeliger worden om te moeten door te voldoen aan een beeld van vrouwelijkheid dat door de samenleving wordt voorgespiegeld.

 

Het is deze stress van het al dan niet voldoen, aan de eisen van de moeder of die van de maatschappij, die een barrière vormt voor de pijn, die wordt veroorzaakt door een loss of soul; de uitholling en het verlies van eigenheid en identiteit. Zichtbaar werd in het opstellingsritueel dat deze pijn zowel een lichte als een donkere kant heeft. Waarbij de lichte kant van de pijn een transformatieve functie heeft en de donkere kant van de pijn verbonden is met het traumadeel en de instandhouding daarvan. 

De functie van pijn

Pijn heeft als functie om het lichaam te waarschuwen voor gevaar. Het lichaam blijkt geen onderscheid te maken tussen fysieke en emotionele pijn. Door emotionele pijn verkrampt men en krijgt de pijn vorm in het lichaam. Het is een natuurlijke reflex om pijn te willen ontwijken, hierdoor schiet men uit het lichaam, in het hoofd om de pijn daar op te lossen. De pijn zal blijven rondgaan in het hoofd in de vorm van piekeren, dit beschermt je voor de echte pijn en snijdt je af van het gevoel en de intuïtie. Ondertussen wordt de emotionele pijn opgeslagen in het lichaam. Hiermee belanden we in de donkere kant van de pijn.

 

Hoe kunnen we de pijn verlichten?

Door de pijn als eerste te erkennen, erken dat het er is. Pas dan kun je het doorvoelen. Daarna ga je het liefde geven. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Je hoeft dit ook niet alleen te doen, het is mooi om dit samen met andere vrouwen in een Cirkel te doen. Met selfcare-rituelen, door samen te zijn of door samen intuïtieve healingsessies te doen.

Helen van de MoederWond

Door liefde te geven aan de pijn die de moederwond veroorzaakt neem jij jouw eigen plek in zonder schaamte schuldgevoel. Je stapt hiermee in een helende cyclus; doordat jij jouw pijn gaat voelen, kun je weer verbinding maken met jouw lichaam. Waardoor je verbindt met de diepere laag van de pijn, door daar druk op te gaan uitoefenen, het aandacht en liefde te geven, kan het helen. 

 

De uitnodiging van het opstellingsritueel is dus om in de pijn van de Moederwond te durven stappen. Om deze te erkennen, in plaats van er omheen te lopen en te vermijden, waardoor het in stand wordt gehouden.

 

Bethany Webster heeft over het helen van de Moederwond een prachtig boek geschreven: Het helen van de Moederwond.