MoonSisters: De maan als muze en de reflectie van het licht.

Een MoonSister is een vrouw die gaat voor een leven met nèt even wat meer diepgang, meer inhoud en meer verbinding. Verbinding met zichzelf, met haar vrouwelijkheid en met andere vrouwen, met Sisters.

Ze is geïntrigeerd door de maan en haar cyclus, ze verlangt ernaar om meer te leven met de kracht en het ritme ervan.

 

Een MoonSister laat de maan haar muze zijn, als een krachtig symbool voor het vrouwelijke aspect. Ze inspireert en helpt bij het terugvinden en opnieuw vormgeven van vrouwelijke spiritualiteit. 


De maan belichaamt een cyclus. Deze komt overeen met die van een vrouw tijdens haar vruchtbare jaren. Zowel de maan als de vrouw kennen het ritme van het groeien, tot een hoogtepunt komen, het afnemen en het nieuwe begin. Bij de maan manifesteert dit proces zich in de schijngestalte van haar lichaam, bij een vrouw vind dit proces plaats in haar baarmoeder.

 

De cyclus van de maan symboliseert de balans en de dans van de duisternis met het licht. Licht en duister bewegen in perfecte harmonie met elkaar. De maan reflecteert het licht van de zon in het duister van de nacht op de aarde. Hierdoor vervult de maan een functie van een gids, die de reis naar binnen kan begeleiden, om daar licht in de duisternis te brengen en het onbewuste de weg naar het bewustzijn bij te schijnen. Dit is de kracht van vrouwen die in verbinding staan met de kracht van de maan, de kracht van MoonSisters.

 

Zij maken een reis naar binnen, naar een innerlijk landschap; het Landschap van de Ziel. Zij betreden een innerlijke duisternis om hier met de maan als hun gids, licht te brengen, bij zichzelf en bij elkaar. Zo kunnen zij schaduwwerk doen en datgene helen wat om heling vraagt. Wanneer vrouwen in afstemming met de Maan in een cirkel gaan zitten, een maancirkel, sluiten zij aan op een oeroude traditie en maken contact met een collectief veld van vrouwenkracht.

Wat er gebeurt er nou in de beslotenheid van een maancirkel? Eigelijk is dat precies hetzelfde als wat de maan doet, alleen weerkaatst een sister uit de cirkel het licht. Het kan zijn dat hierdoor een stukje van de ziel zichtbaar wordt, dat eerst in het duister was verborgen en onzichtbaar was. Hiermee wordt een stukje kracht opnieuw in eigendom genomen. Dit kan zowel persoonlijk als collectief zijn.

 

Hoe krijgt dat in een maancirkel in praktische zin vorm? Je begint meestal met het landen in je lichaam en aankomen op de plek waar de cirkel plaatsvind, door middel van een bodyscan en een aardingsmeditatie. Daarna open je een heilige ruimte, meestal doet de hoedster van de cirkel dit. Maar je kan dit ook gezamenlijk doen, bijvoorbeeld met behulp van de MoonSisters Sacred Circle kaarten. 

 

Vervolgens wordt er afgestemd op de energie van de actuele maan, waarna er een deelronde plaatsvind, waarbij iedere vrouw met de cirkel kan delen welke thema’s in haar leven spelen. Er wordt hierbij vanuit een geopend hart gesproken en met een bepaald respect, je spreekt in een heilige ruimte, je bent op dat moment in verbinding met de krachten van de natuur en het universum, en alles wat je in deze ruimte uitspreekt is als een uitreiking naar deze krachten om hierop te reageren. 

 

Terwijl de ene sister deelt, is het enige wat alle andere sisters doen luisteren, hiermee bieden ze een bedding aan de woorden van de vrouw die spreekt, ze zijn haar stille getuigen. Het kan enorm bevrijdend zijn om in een ruimte te delen waarin jou sisters space holden voor hetgeen wat er bij jou leeft zonder dat er op je wordt gereageerd of over je wordt geoordeeld. Om te kunnen spreken, en om als daar behoefte aan is, tranen kan laten stromen, zonder dat je die hoeft weg te slikken, zonder stil te worden gesust of ongevraagde adviezen te ontvangen.

 

In een deelronde wordt er niet op elkaar gereageerd. Degene die deelt blijft bij zichzelf. Soms komt er een gemeenschappelijk thema, als een rode draad, naar voren tijdens een deelronde. Meestal is dat thema verbonden met het thema van die actuele maan. Het is dan mooi om daar na de deelronde iets mee te doen, een meditatie, een ritueel of een oefening. 

Wat er ook gebeurt in de deelronde is dat de woorden die een sister spreekt een ander kunnen raken. Het kan zijn dat die woorden ergens licht op schijnen, wat jij liever in het duister houdt. Er wordt een stuk in jezelf geraakt dat pijn doet. Dit kan heel persoonlijk zijn, maar het kan ook om collectievere thema’s gaan zoals een heksenwond of een sisterwound.

 

Door dit in een maancirkel uit te spreken, het te herkennen en te erkennen, kunnen dit soort wonden en littekens verzachten en zelfs helen. Hiervoor is wel een ervaren hoedster nodig die aanvoelt hoe en wanneer je met een collectief thema aan de slag kan. Waarna je kan eindigen met een korte deelronde en het bedanken van de natuurkrachten en de heilige ruimte op te heffen.

 

Een maancirkel is een hele krachtige vorm om in verbinding met sisters meer te verbinden het het vrouwelijke aspect, om meer in je kracht te gaan staan en jouw vrouwelijke kracht in eigendom te nemen. Het is een hele mooie vorm van sisterhood en feminine empowerment: MoonSisterhood!