Ritueel voor SneeuwMaan

Dit ritueel "Growing into the Light" kun je uitvoeren met een MaanCirkel en past heel mooi bij de energie van de SneeuwMaan. Je gaat voelen welke zaadjes er op dit moment diep in het onderbewuste liggen te wachten op de komst van het licht. De eerste zonnestralen van de lente, zodat ze kunnen gaan ontkiemen en naar het licht kunnen gaan groeien.

 

Hiervoor ga je met jouw MaanCirkel een ritueel doen, waarbij iedere MoonSister kan gaan werken met een persoonlijk thema. Dat wordt gerepresenteerd door een kiezelsteen en van het donker naar het licht mag groeien. Jullie gaan twee velden verkennen, het donker en het licht om vervolgens het proces doorlopen en jouw thema te laten ontwaken. Zodat het in de richting van het licht kan gaan groeien.

 

In een persoonlijke reis met drum en dans wordt er onderzocht wat er nodig is om de kiemkracht van dit thema te ontwaken. Dat is dan ook het thema van deze SneeuwMaan: Kiemkracht.

 

De dagen worden langer en de zonnestralen raken de kale aarde. De zaadjes hebben dit moment, diep in de aarde, afgewacht en beginnen te ontkiemen. De natuur ontwaakt langzaam uit haar winterslaap en haar knoppen kleuren pril groen. Voorzichtig komen de eerste bloembollen uit en geven weer kleur aan de wereld. Alles wat uitkomt en groeit heeft een bestemming waartoe het tot wasdom zal komen.

 

Ga bij jezelf na wat de bestemming is van de zaadjes die jij afgelopen najaar hebt geselecteerd en in de aarde hebt gestopt. Wees je er ook van bewust dat niet alle zaadjes uitkomen en/of jouw volledige toewijding kunnen krijgen. Hierom is dit een goed moment om te kijken naar jouw plannen en te kiezen welke je gaat uitvoeren en welke je (voor nu) loslaat.

Hoe voer je dit ritueel uit met een MaanCirkel?

Na het openen van een "Heilige Ruimte", klik hier voor meer info hierover, hou je met de cirkel een deelronde. Voordat je met de deelronde start geef je alle vrouwen een papieren zakje met zaadjes (denk aan kasgewassen zoals tomaat of vroegkiemers zoals tuinboon of klaproos).

 

Deelronde: Vraag je MoonSisters om in te voelen en in de deelronde te delen over een thema in hun leven dat vanuit de duisternis naar het licht mag gaan groeien. 

 

Maak gebruik van een 'hartsteen' of een 'talking stick', iedere vrouw uit de cirkel krijgt een aantal minuten spreektijd, deze gaan in zodra ze de hartsteen heeft gepakt. De andere vrouwen luisteren zonder oordeel en onderbreken haar niet, hierdoor bieden ze een bedding voor de sprekende vrouw. Ze ontvangen en dragen haar woorden, die als een uitreiking zijn naar het Universum.

 

Door deze woorden in een Heilige Ruimte uit te spreken, nodig je het Universum uit om hierop te antwoorden. Vaak gebeurt dit nog tijdens de MaanCirkel tijdens het ritueel in de vorm van het verkrijgen van inspiratie en inzichten.

 

Wanneer een Sisters klaar is met delen, legt zij de hartsteen terug op het altaar en steekt zij haar kaarsje aan. De rest van de vrouwen bedankt haar op dat moment voor haar delen en heet haar welkom. Nadat iedere vrouw heeft gesproken laat je een korte stilte vallen zodat alle woorden van de deelronde even kunnen indalen en bezinken. Vervolgens pakt iedere vrouw de kiezelsteen die ze naar de MaanCirkel mee heeft gebracht en schrijft daarop welk thema de steen representeert dat van het donker naar het licht mag groeien. 

 

Verdeel daarna de ruimte in twee velden; de ene kant vertegenwoordigt het donker en de andere het licht. Je kan de ruimte verdelen door een lijn van dekens te leggen of met schilders-tape een lange lijn op de vloer te plakken. Het is mooi als het altaar onderdeel is van de scheidslijn.

Vervolgens pakt de Hoedster (jij) haar drum en begint met drummen (en zingen) of zet muziek op. De vrouwen gaan in proces en maken een innerlijke reis.

Innerlijke Reis: Dit is een persoonlijke reis die wordt gemaakt met een bepaalde intentie (een persoonlijk thema vanuit het donker naar het licht laten groeien) en vanuit een innerlijk proces. Met behulp van een drum of ritmische muziek kan een lichte staat van trance worden bereikt, waardoor een beweging naar binnen wordt gemaakt. De drum of muziek nodigt uit tot een fysieke ervaring, het in beweging brengen van en te voelen waar dit thema zich in het donkere veld bevindt en wat er nodig is om het in beweging/tot groei te brengen. 

 

Vraag je Sisters om te voelen waar hun thema zich in eerste instantie bevindt, in welk veld en waar in dat veld. En vraag wat er nodig is om dat thema in beweging te brengen. Iedereen zal zich op een unieke manier door de velden bewegen om tot het punt te komen dat zij haar thema richting het licht kan brengen. Waneer een Sister voelt dat zij haar kiezelsteen/thema naar de juiste plek in het veld heeft verplaatst legt ze deze daar neer en plaatst haar kaarsje ernaast. Wie klaar is vraag je om haar proces op te schrijven in een notitieboek.

 

Integratie-sessie: Vervolgens verdeel je de cirkel in kleine groepjes van drie a vier vrouwen, ieder groepje heeft per vrouw vijf minuten om te delen over haar proces dat ze juist heeft doorgemaakt en vervolgens vijf minuten om vervolgens een integratie-sessie te doen met de andere vrouwen. Dit kan zijn in de vorm van liefdevolle aanraking op een plek waar het thema fysiek werd waargenomen, een massage of een andere vorm van healing. Na vijf minuten wordt er gewisseld en deelt de volgende vrouw haar proces, etc. Als alle vrouwen zijn geweest keert iedereen weer terug in de cirkel.

 

In de cirkel plant iedereen haar steen diep in een potje/papieren bekertje met aarde met de uitnodiging naar het licht te groeien. Hierna start een korte deelronde, waarin iedere Sister kort uitspreekt wat zij plant en steekt één of meerdere zaadjes in haar potje met aarde. Nadat iedereen dit heeft gedaan, zingen jullie de zojuist geplante zaadjes toe met een toepasselijk lied (zie onderstaande video-link). Daarna sluiten jullie de maancirkel en blaast ieder haar kaarsje uit en neemt deze samen met het potje met zaadjes en kiezelsteen mee naar huis. Deze plaatsen ze op hun persoonlijke altaar en besteden hier dagelijks aandacht aan. Vraag je Sisters om er goed voor te zorgen,  zodat hun thema letterlijk tot leven kan komen en gaat groeien. Hierdoor wordt eenieder dagelijks aan dit thema herinnert en dat wat je aandacht geeft dat groeit.

 

Wat heb je nodig:

  • papieren zakjes met zaden (ook mooi om aan alle MoonSisters te vragen om een zakje van hun lievelingsbloem of gewas mee te nemen zodat jullie uit kunnen wisselen.
  • potjes of papieren bekertjes gevuld met aarde
  • schilders-tape om de scheiding tussen de velden van donker en licht te maken

 

Veel plezier met dit ritueel,

Liefs&Knuf,

Camile